Prin programele sale de cercetare Departamentul contribuie la  consolidarea pozitiei ASE

de universitate de cercetare avansata

 

CERCETARE

Economie si Politici Economice/Home

Departamentul de Economie si Politici Economice coordoneaza sau este partener in proiecte de cercetare nationale si internationale castigate prin licitatie publica, respectiv in furnizarea suportului de cercetare-dezvoltare pentru mediul de afaceri.


Proiecte de cercetare la care membri ai Departamentului au avut calitatea de directori/coordonatori

 • Riscuri ce intervin in procesul de trecere de la societatea informationala catre societatea cunoasterii. Cercetari prospective pe exemplul Romaniei si al Republicii Moldova, director Prof.dr.Horatiu Dragomirescu, proiect ANCS, 2010-2013;

 • Ratingul corporatist in economia bazata pe cunoastere: modele de determinare, valoare informationala si impact macroeconomic, director Prof.dr.Monica Dudian, PNC II – IDEI II nr.1801/ 01.01.2009, 2009-2012;

 • Fundamentarea si implementarea unui model econometric de crestere a eficientei politicii fiscale in contextul aderarii Romaniei la zona euro, director Conf. dr. Cristian Socol, PNCD II – IDEI II nr.1766/01.01.2009, 2009-2012;

 • Egalitatea de sanse premisa a procesului de dezvoltare sustenabila. Sistem de evaluare si promovare a diversitatii in organizatiile din Romania, director Prof.dr.Marta Christina Suciu, PNCD II – Parteneriate cu CNMP nr.92116/ 01.10.2008, 2008-2011;

 • Evaluarea dimensiunilor muncii nedeclarate in Romania. Analiza impactului cotelor de impozitare si al cotelor de contributii la schemele obligatorii de protectie sociala asupra incidentei muncii nedeclarate in Romania, director Lect. dr. Daniela Virjan, PNCD II - Parteneriate, nr. 92-109 / 1.10.2008, 2008-2010;

 • Impactul introducerii schemelor de pensii administrate privat cu caracter obligatoriu si respectiv al schemelor de pensii cu caracter facultativ asupra bunastarii gospodariilor populatiei, director echipa ASE Lect. dr. Daniela Virjan PNCD II - Parteneriate, nr. 91065 / 1.10.2007, 2007-2009;

 • Evolutii conceptuale in economia informatiei orientate catre dezvoltarea industriilor creative si a pietelor de bunuri intelectuale digitale in mediul Internet, director Prof.dr.Horatiu Dragomirescu, Grant al Academiei Romane nr.187/2007/AR si 182/2008/AR, 2007-2009;

 • Diminuarea inegalitatilor – conditie esentiala a coeziunii economice si sociale. Asigurarea calitatii integrarii europene, 2007-2010, coord.Prof. univ. dr. Dorel Ailenei, PNII – Parteneriate, nr 91-050/21.09.2007;

 • Libertate economica si proprietate - implicatii privind reformele institutionale din Romania si Uniunea Europeana, coord.Conf. dr. Cosmin Marinescu, PN II – IDEI nr.363/01.10.2007, 2007-2010;

 • Economia creativa si societatea bazata pe cunoastere. Oportunitati si provocari pentru Romania, director Prof. dr. Marta Christina Suciu, PNCD II, IDEI, nr. ID_1224; 2007-2010;

 • Determinanti ai insertiei pe piata muncii a absolventilor de invatamant superior din Romania, director echipa ASE Prof. univ. dr. Coralia Angelescu, PNCD II – Parteneriate, nr 91/020, 2007-2010;

 • Studiul impactului aderarii asupra producatorilor si consumatorilor, director echipa ASE prof.dr.Anca Dachin, Program sectorial nr.498/8.12.2006, 2006-2010;

 • Politici pentru prevenirea riscului unei crize de locuinte ca urmare a cresterii explozive a preturilor proprietatilor imobiliare dupa integrarea Romaniei in UE, director Conf. dr. Basarab Gogoneata, CNCSIS COD 131/ 2006, 2006-2007;

 • Managementul riscului de tara in Romania din perspectiva aderarii la UE, director Prof. dr. Monica Dudian, CNCSIS cod 1242/ 05.05.2006, 2006-2007;

 • Economia de piata: dezvoltare institutionala si promovarea activitatii antreprenoriale in Romania, director Conf. dr. Cosmin Marinescu, CNCSIS COD 112/ 2005, 2005-2006;

 • Convergenta economica si rolul cunoasterii in conditiile integrarii Romaniei in Uniunea Europeana,  director echipa ASE Prof. dr. Marta Christina Suciu, CEEX nr 220/20 iulie 2007, 2006-2008;

 • Sistem de previziune a schimbarilor si evolutiilor demografice, evaluarea impactului si raspuns rapid pentru ariile metropolitane, director echipa ASE Lect. dr. Daniela Virjan, CEEX 05-D8-78, 2005-2008;

 • Specializarea economica regionala in perspectiva integrarii in U.E. Analiza comparativa Romania-Bulgaria, director Prof. dr. Dorel Ailenei, CNCSIS cod 1120/2006, 2005-2007;

 • Proiectia ocuparii si a deficitului de calificari pe termen scurt si mediu, director echipa ASE Prof. dr. Marta Christina Suciu, CEEX 05-D8-61/10.10.2005, 2005-2007;

 • Globalizare si catching-up: de la contractie la crestere economicain tarile in tranzitie. Cazul Romaniei, director Prof.dr.Dinu Marin, CNCSIS cod 1067/22.06.2004, 2004-2006;

 • Educatia, cultura si creativitatea in viata tinerilor, coord. ANSIT, director echipa ASE Prof. dr. Marta Christina Suciu, PNCD I- CERES nr.2/2002, 2002-2005;

 • Investitia in educatie si dezvoltarea sustenabila pe termen lung, director Prof.univ.dr. Christina Suciu, proiect CNCSIS in 2001; 2001-2003;

 • Liberalizarea schimburilor internationale din perspectiva aderarii la UE, Director: Academician Aurel Iancu; director al echipei ASE: Prof.univ.dr. Nita Dobrota, proiect finantat de catre Banca Mondiala, 2001-2002;

 • Stabilizare, ajustare si perspective de crestere a economiei romanesti in conditiile integrarii in UE, director Prof.univ.dr. Dinu Marin, 2001-2002, proiect CNCSIS;

 • Evaluarea caracterului durabil al dezvoltarii in Romania din perspectiva abordarii economice, director Prof.univ.dr.Anca Dachin, Programul national „Orizont 2000”,  Contract nr.536/2000, 2000-2002;

 • Efectele economice si sociale ale procesului de relansare economica. Scenarii de previziune a proceselor de restructurare si crestere economica, director Prof.univ.dr. Coralia Angelescu, Programul national „Orizont 2000”, 2000-2002;

Proiecte de cercetare postdoctorat

 • Studiul impactului discriminarii de pe piata fortei de munca asupra coeziunii economice si sociale din Romania, in conditiile economiei bazate pe cunoastere, Lect.dr. Mihaela Dobre, UEFISCDI, 2010-2013;

 • Modelarea macroeconomica a relatiilor dintre socurile asimetrice, convergenta ciclurilor de afaceri si mecanismele de ajustare a economiei, in contextul aderarii Romaniei la zona Euro, Lect.dr.Marinas Marius, UEFISCDI, 2010-2013;

 • Coordonate ale unei strategii de relansare a ocuparii fortei de  munca in Romania, Lect.univ.dr. Mirela Aceleanu, POSDRU/ 88/ 1.5 / S / 59184, 2010-2013;

 • Flexicuritatea pietei muncii - catalizator al relatiei reversibile dintre dezvoltarea economica si calitatea vietii, Asist.univ.dr. Alina Cretu, POSDRU/ 88/ 1.5 / S / 59184, 2010-2013;

 • Impactul grupurilor de actiune locala asupra dezvoltarii regionale din Romania, Lect.univ.dr.Mosora Cosmin, POSDRU/ 88/ 1.5 / S / 59184, 2010-2013;

 • Modelarea macroeconomica a optiunilor de politica fiscala in contextul aderarii Romaniei la zona Euro, Lect.univ.dr. Aura Socol, POSDRU/ 88/ 1.5 / S / 59184, 2010-2013;

 • Dezvoltarea durabila: cadrul fundamental al mecanismelor de guvernare corporatiste. Aplicatie pe exemplul industriei textile si a produselor textile din Romania, Prof.univ.dr.Monica Dudian, POSDRU/ 89/ 1.5 / S / 56287, 2010-2013;

 • Dezvoltarea economica locala in contextul regionalizarii. Efecte, constrangeri si semnificatii, Conf.univ.dr.Liliana Craciun, POSDRU/ 89/ 1.5 / S / 56287, 2010-2013;

 • Cresterea economica in conditiile globalizarii si monedei unice, Conf.univ.dr.Nicolae Moroianu, POSDRU/ 89/ 1.5 / S / 56287, 2010-2013;

 • Identificarea potentialului social si economic al tehnologiilor informatiei si comunicatiilor in vederea inbunatatirii strategiilor de dezvoltare regionala sustenabila, Conf.univ.dr.Marilena Papuc, POSDRU/ 89/ 1.5 / S / 56287, 2010-2013.

 • Determinarea formala a deficitului structural si a deficitului ciclic in procesul fiscal-bugetar din Romania, Conf.dr.Cristian Socol, proiect postdoctorat la Academia Romana, POSDRU/89/1.5/S/61755, 2010-2012

 • Reforma agrara in Romania postcomunista din perspectiva convergentei cu Uniunea Europeana, Conf.dr.Gabriela Molanescu, proiect postdoctorat la Academia Romana, POSDRU/89/1.5/S/61755, 2011-2012

 • Reducerea decalajelor economice urban-rural, Lect.dr.Roberta Stanef, proiect postdoctorat la Academia Romana, POSDRU/89/1.5/S/61755, 2011-2012

 • Economia subterana si problemele dezvoltarii economice, Asist.dr.Cristina Voicu,  proiect postdoctorat la Academia Romana, proiect POSDRU/89/1.5/S/61755 /2011, 2011-2012;

 • Rigiditatile pietei muncii in Romania: cauzalitati, politici publice, efecte asupra incluziunii sociale, Asist.dr.Andreea Serban, proiect postdoctorat la Academia Romana, POSDRU/89/1.5/S/61755, 2010-2012

Parteneri