Activitatea de cercetare a membrilor Depatamentului se desfasoara si in cadrul Centrului de Cercetare...

Centrul pentru Analize si Politici Economice

 

Economie si Politici Economice/Home

Centrul de pentru Analize si Politici Economice a fost acreditat in anul 2002 ca unitate fara personalitate juridica. In anul 2009 centrul de cercetare a fost reacreditat institutional de catre Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS)


Scop
Centrul pentru Analize si Politici Economice actioneaza, de sine statator sau in cooperare cu alte institutii de cercetare si invatamant superior din tara si strainatate, in scopul realizarii de analize, studii si cercetari in domeniul politicilor economice, urmarind valorificarea potentialului stiintific existent in Departamentul de Economie si Politici Economice, ASE, Bucuresti

Obiective
Prin cercetarea stiintifica – fundamentala si aplicata – in domeniul analizei si politicilor economice, centrul de cercetare urmareste consolidarea capacitatii decidentilor de politici economice de a adopta masuri eficiente, atat pentru nivelul microeconomic cat si pentru cel macroeconomic. Prin diseminarea rezultatelor cercetarilor stiintifice efectuate, centrul vizeaza deschiderea unor noi directii de cercetare in domeniul economic, compatibile cu exigentele mondiale in acest domeniu. De asemenea, rezultatele cercetarii in domeniile abordate sunt valorificate prin sprijinirea programelor de pregatire la nivel de masterat, doctorat si postdoctorat

Domenii de interes
Activitatile de cercetare realizate in cadrul Centrului graviteaza in jurul a trei domenii fundamentale:

  • microeconomie

  • macroeconomie

  • politici economice

Analizele vizeaza, in principal:

  • politicile macroeconomice (monetare, fiscale, a veniturilor etc.),

  • politicile de crestere si dezvoltare economica,

  • politici sectoriale (industriale, agricole, comerciale, in domeniul concurentei etc.),

  • nivelul microeconomic (strategia firmei, teoria jocurilor, economia resurselor umane, etc.)

  • integrarea economiei romanesti in Uniunea Europeana

  • provocarile globalizarii asupra economiei romanesti.

 

Activitati
In cadrul Centrului pentru Analize si Politici Economice se conduc proiecte de cercetare, reusindu-se crearea si dezvoltarea unei retele de colaborare pe plan national si international, cu participarea unor unitati de cercetare si de invatamant superior, precum si a sectorului de afaceri. Prin diseminarea coerenta a rezultatelor cercetarii stiintifice efectuate in cadrul conferintelor, simpozioanelor, workshop-urilor organizate, s-a reusit schimbul de informatii stiintifice si de experienta – in domeniul economic – cu institutii de cercetare prestigioase la nivel national si international.

Parteneri
Partenerii Centrului au fost Banca Mondiala, Academia Romana, Institutul National de Cercetari Economice, Institutul de Prognoza Economica, Institutul National de Cercetari Economice, Institulul National de Cercetari in domeniul Muncii si Protectiei Sociale,  Institutul de Psihologie al Academiei Romane, Institutul de Sociologie al Academiei Romane, Universitatea Politehnica Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Institutul de Economie Agrara, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativei Tinerilor (ANSIT), firme etc.

Teme si realizari deosebite
In perioada 2000-2011, sub egida Centrului pentru Analize si Politici Economice s-a realizat coordonarea/participarea la 26 de contracte de cercetare obtinute prin competitie si 11 contracte incheiate cu mediul de afaceri.

Tematica contractelor obtinute prin competitie a acoperit domeniile macro si microeconomic, tranzitia si integrarea economiei romanesti in structurile europene precum si analize specifice, legate, de exemplu, de impactul reformei Politicii Agricole Comune asupra consumatorilor si producatorilor romani. Contractele incheiate cu mediul de afaceri au avut o componenta majora de cercetare aplicativa. Astfel, de exemplu, contractul cu Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Gazelor Naturale a constat in oferirea de solutii privind fundamentarea tarifelor gazelor naturale in Romania si pentru cresterea eficientei activitatii de reglementare in domeniu.

Rezultatele cercetarii stiintifice au fost valorificate prin publicarea a peste 450 de articole/studii in reviste/volume ale unor conferinte, indexate in baze de date internationale sau recunoscute CNCSIS si publicarea a peste 60 de carti in edituri de prestigiu din tara si din strainatate.

Parteneri